9,299,000 

BAJA ROFUN 5B ENTRY MODEL 29CC TỈ LỆ 1/5 MÁY XĂNG GASOLINE 95 - ĐỘNG CƠ 2 THÌ - BẢN TIÊU CHUẨN
BAJA ROFUN 5B ENTRY MODEL 29CC TỈ LỆ 1/5 MÁY XĂNG GASOLINE 95 – ĐỘNG CƠ 2 THÌ – BẢN TIÊU CHUẨN

9,299,000