8,499,000 

JLB HOBBY JSpeed Extreme 120A 1/9 Brushless RC Car Truggy - Xe đua chạy pin tỉ lệ 1/9 RTR
JLB HOBBY JSpeed Extreme 120A 1/9 Brushless RC Car Truggy – Xe đua chạy pin tỉ lệ 1/9 RTR

8,499,000