1,899,000 

WL1402 XE ĐUA ĐỊA HÌNH – 4WD High Speed 60km/h Off-Road RC Monster Truck

1,899,000