950,000 

HNA550 Xe Cuốc Gàu Múc Máy Xúc Đất (Gàu Xúc Bằng Sắt, Lực Xúc Mạnh) Điều Khiển Từ Xa tỉ lệ 1/14
HNA550 Xe Cuốc Gàu Múc Máy Xúc Đất (Gàu Xúc Bằng Sắt, Lực Xúc Mạnh) Điều Khiển Từ Xa tỉ lệ 1/14

950,000 

Mã: HNA550 Xe Cào Máy Xúc Đất Danh mục: ,