10,999,000 

DT Racing Sword Brushless RC Boat / Mono 845 kèm remote RC6 - Tàu đua tốc độ cao 100kmh
DT Racing Sword Brushless RC Boat / Mono 845 kèm remote RC6 – Tàu đua tốc độ cao 100kmh

10,999,000