1,249,000 

Tiger Panzer - Xe tăng điều khiển từ xa Tiger đức bánh xích & bắn đạn & khói - tỉ lệ 1/18
Tiger Panzer – Xe tăng điều khiển từ xa Tiger đức bánh xích & bắn đạn & khói – tỉ lệ 1/18

1,249,000