2,599,000 

HNA593 - Xe Cào Máy Xúc Đất Bản Cao Cấp - Lực Xúc Mạnh - Cơ khí bằng Servo
HNA593 – Xe Cào Máy Xúc Đất Bản Cao Cấp – Lực Xúc Mạnh – Cơ khí bằng Servo

2,599,000