4,999,000 

HNA594 - Xe Cào Máy Xúc Đất Bản Cao Cấp - Option kim loại - Cơ khí bằng Servo & Trục Vít
HNA594 – Xe Cào Máy Xúc Đất Bản Cao Cấp – Option kim loại – Cơ khí bằng Servo & Trục Vít

4,999,000