1,249,000 

LEOPARD tỉ lệ 1/18 - Xe tăng điều khiển từ xa GERMANY LEOPARD MBT bánh xích & bắn đạn & khói
LEOPARD tỉ lệ 1/18 – Xe tăng điều khiển từ xa GERMANY LEOPARD MBT bánh xích & bắn đạn & khói

1,249,000