4,650,000 

HiSpeed Nitro Onroad chạy xăng máy 18 - 2 số - Onroad 2 Speed Nitro RC Car- Nguyên Bộ Kit và Xăng
HiSpeed Nitro Onroad chạy xăng máy 18 – 2 số – Onroad 2 Speed Nitro RC Car- Nguyên Bộ Kit và Xăng

4,650,000