11,499,000 

ROVAN ROFUN MINI BAJA 5Q TỈ LỆ 1/5 MÁY XĂNG GASOLINE 95 - ĐỘNG CƠ 29CC - BỐC ĐẦU
ROVAN ROFUN MINI BAJA 5Q TỈ LỆ 1/5 MÁY XĂNG GASOLINE 95 – ĐỘNG CƠ 29CC – BỐC ĐẦU

11,499,000