7,999,000 

ZD Hobby RC TRUGGY PIRATES V3 1/8 - Bánh Xe Tải Truck Tires - RC Off-Road Truggy RTR 80km - Sườn Nhôm
ZD Hobby RC TRUGGY PIRATES V3 1/8 – Bánh Xe Tải Truck Tires – RC Off-Road Truggy RTR 80km – Sườn Nhôm

7,999,000